Adresa: Selia legale: Rr. Luigj Gurakuqi 89/A, kati 10, Tiranë-Shqipëri


Email: info@artkontakt.al

Tel: +355 4 2367838

Fax: +355 4 227605