Videmocracy-Tiranë

posted in: Aktivitete | 0

Nga data 7-14 Qershor 2019, në Tiranë u zhvilluar aktiviteti i tretë në kuadër të projektit Videmocracy me pjesmarrjen e 28 të rinjve 2 trajnerëve, facilitorë, 1 reporter dhe stafi organizator. Trajnimi pati në fokus përdorimin e mjeteve multimediale të teknologjisë, mediat sociale, përdorimin e videos për promovimin e demokracisë dhe pjesëmarrjes qytetare. Pjesëmarrësit do ti përdorën  njohjet e fituara në komunitet lokale në trajnimet që do të organizojnë me të rinj, duke i mësuar atyre sesi  të përdorin programme miltimediale, të realizojnë video të shkurtra, të editojnë apo të përdorin aplikacione të ndryshme për të bërë video etj.