Implementation of the project (locations): Shkoder

 

Zbatimi i projektit (lokacionet): Shkodër

Kohëzgjatja e projektit; 2 muaj, prill-maj

• Qëllimet e projektit:

Projekti “Videmokracia 3” kishte për qëllim të provojë hapësirën, mjetet dhe mundësitë për nxënësit dhe nxënësit e Shkodrës për të eksploruar, analizuar dhe promovuar pjesëmarrjen aktive dhe qytetarinë demokratike për ta nëpërmjet multimedias interaktive dhe mjeteve krijuese.
Projekti synonte të mbështeste zhvillimin profesional të studentëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi” dhe nxënësve të “Gjimnazit 28 Nentori” për kuptimin e tyre kritik të demokracisë lokale dhe qytetarisë aktive. Ai hulumtoi dhe i bëri pjesëmarrësit të përjetonin potencialin e tyre duke u mundësuar atyre njohjen dhe integrimin e koncepteve themelore si ndërtimi i demokracisë lokale, pjesëmarrja aktive në punën e tyre rinore.

Stafi i projektit u siguroi atyre mjete multimediale dhe krijuese të dobishme për të funksionuar si shumëfishues në komunitetin e tyre dhe t’i angazhojnë ata nga komunitetet e tyre në një rrugë interaktive për të eksploruar dhe më pas promovuar temën e ndërmarrë nga projekti.

Tema ka qenë e lirë, megjithëse e orientuar në çështjet mjedisore, urbane dhe sociale sa herë që një video e mirë ilustruese ishte e mundur.

Pas objektivave konkrete, janë arritur gjatë kohëzgjatjes së përgjithshme të projektit:
1) Shtimi i njohurive dhe kuptimit të demokracisë lokale dhe qytetarisë, si dhe sigurimi i njohurive teknike mbi mjetet krijuese që mund të përdorin pjesëpaguesit për të kërkuar më shumë llogaridhënie dhe transparencë në nivel lokal.
2) Të prodhojë dhe të shpërndajë një portofol vizual prej 18 videove të shkurtra, me fokus çështjet e shqetësimit të tyre

3) Nëpërmjet vidoes ata paraqitën shembuj konkretë dhe lidhjen midis Demokracisë Lokale, Çështjeve Mjedisore dhe Qytetërimit Activ.

Videot janë kryer dhe redaktuar në celularin e tyre. Ato u transmetuan në mënyrë autentike, pa asnjë ndërhyrje në përmbajtje. Të gjitha zhanret në dispozicion janë shkarkuar nga modifikimet ekzistuese të videos, redaktimi grafik i sapo krijuar, grafika e redaktuar metaforike, si dhe videot e krijuara në bazë të subjektit të synuar.
Videoja më e votuar nga publiku i mediave sociale ishte “Raice zëri juaj” i Vivian Mustafës. Subjekti i videos ishte fokusuar në luftën kundër diskriminimit dhe padrejtësisë ndaj grave.

 

Më shumë se cilësia estetike e videos, si elementët grafik, imazhet, ngjyrosja, zëri, etj., Nxënësve iu kërkua të përqëndroheshin në efikasitetin e mesazhit dhe zgjedhjen e mençur të objekteve që krijuan një lojë simbolike. Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve zhvilluan videot e tyre me aplikacione të thjeshta, ndërsa të tjerëve u ndihmuan nga stafi teknik i projektit sipas udhëzimeve të trajnimit.

Ngjarja përfundimtare

Më 15 Maj ngjarja përfundimtare e Videmokraci u mbajt në sallën e 28 Nëntorit, ku u shqyrtuan të gjitha videot që ishin prodhuar. Ne shpallëm 3 video fituese. Pjesëmarrësit në projekt morën certifikata.

Fituesit:

Vivian Mustafa me videon ‘Ngri zërin tënd ‘

Ardid Dedaj me videon ‘Ne po shkatërrojmë natyrën’

Izmira Gjobalaj me videon ‘Dashuria’

Përmbledhja video e konkursit: https://youtu.be/PEJX-R2D7FU

Përzgjedhja e videove u bë në bazë të kritereve të përcaktuara, si: koherenca e konceptit me filozofinë e përgjithshme, punën në grup, redaktimin, lojë simbolike me objekte, vende dhe dinamikë video. Çmimi i audiencës u dha në bazë të më pëlqimeve dhe pikëpamjeve të marra në Facebook dhe Youtube.