Rreth nesh

Art Kontakt është Qendër Kulturore Shqiptare krijuar si një projekt në Venecia të Italisë në 2003. Është regjistruar në Gjykatën Shqiptare më 7/12/2007 me Numrin e Vendimit: 432

NIPT K81325451O

Selia legale: Rr. Luigj Gurakuqi 89/A, kati 10, Tiranë-Shqipëri

 

Qëllimet Tona
•Të promovojmë artin bashkëkohor në format dhe teknikat multidisiplinore
•Të krijojmë një partneritet me organizatat kulturore ndërkombëtare, vecanërisht me Rajonin e Ballkanit dhe Mesdheut.
•Të promovojmë trashëgiminë kulturore Shqiptare, duke shkëmbyer Know How, dhe duke përdorur praktikat dhe metodat më të mira ndërkombëtare.