Konferenca “Urë dhe Kufij”

posted in: Aktivitete | 0

Ure dhe Kufij

Kordinuan Andrea Bonifacio, Andi Tepelena

20 Tetor 2004, ora 9.30 Ateneo Veneto, Aula Magna-San Marco, 1897 Venezia

Foto imazh: Artan Shabani

Programi

Tiziana Agostini: Hapja e punimeve

Marino Zorzi: Venecia, vendet, atdhetë

Simonetta Pelusi: Libra dhe shtypshkronja në Venecia: një urë drejt Ballkanit

Alessandro Scarsella: Ura: metonimia, simbolika, metodologjia e dialogot

Filippo Secchieri: Përgjatë urave të rrëfimit

Gianfranco Bettin: “Bridge over the troubled water”

Giacomo Scotti: “Mini-letërsia” në krahun tjetër të Adriatikut

Predrag Matvejevic: Urë dhe kufij

Vijojnë diskutime dhe përfundime

Në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare Marcana dhe Institutin Ateneo Veneto

Nën patronazhin e Rajonit Veneto, Qarku i Venecias, Bashkia e Venecias

Me mbështetjen financiare të Rajonit Veneto, Qarku i Venecias, Bashkia e Venecias, Universiteti Ca`Foscari, Marco PoloSystem

Zyra e shtypit: Annalisa Bruni(Biblioteka Marcana)

bruni@marciana.venezia.sbn.it

tel 041 2407241

Aktiviteti u realizua nga A.N.I.A-Shoqatë Kulturore Italo Shqiptare, Asci degli Studi-Shoqatë Kulturore Ndërkombëtare

Leave a Reply